Regulamin Sklepu Internetowego Babiarnia

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków korzystania oraz funkcjonowania sklepu internetowego pod nazwą BABIARNIA, zwany dalej jako sklep, znajdującego się pod adresem internetowym https://babiarnia.pl/
Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
Każdy potencjalny Klient z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
Właścicielem sklepu internetowego jest Alchemy of Beauty Life Justyna B. Langner z siedzibą ul. Naramowicka 47/111, 61-622 Poznań.
Osoba wskazana w niniejszym punkcie zostaje wyznaczona do kontaktu przy realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.

Składanie zamówienia

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia są przyjmowane https://babiarnia.pl
3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu.
Oferowane produkty i ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym od zaksięgowania na rachunku bankowym wpłaty dotyczącej zamówienia i zostanie wykonana nie później niż w ternie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
2. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia.
3. Do każdego zamówienia sklep wystawia paragon lub faktura (sklep nie jest płatnikiem podatku VAT). Paragon / faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu potwierdzenia zamówienia. Klient może wycofać złożone zamówienie w dowolnym momencie, przed potwierdzeniem jego przyjęcia.
5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Podatek VAT nie jest uwzględniany ponieważ sklep nie jest płatnikiem podatku VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia (i jego potwierdzenia) i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w serwisie.
6. Do zamówienia doliczone są koszty przesyłki, które są dodane w koszyku.

Realizacja zamówienia

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
3. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

Zwroty i reklamacje

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi są realizowane zgodnie z kodeksem cywilnym.
2. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
3. Jeśli zwrot nastąpi w przeciągu tych 14 dni gwarantujemy zwrot całej kwoty zapłaconej za towar przelewem na rachunek klienta.
4. Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek uszkodzeń, musi być dołączone do niego otrzymane opakowanie.
5. Zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymany wraz z nim rachunek lub fakturę.
6. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
7. Formularz zwrotu towaru możesz pobrać tutaj.

Ochrona danych osobowych

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).
2. Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r. Podanie danych osobowych i adresowych jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych wyłącznie przez Sklep wyłączenie w celu realizacji umowy.

Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.
5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Art. 560. Kodeksu cywilnego

§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
§ 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.
§ 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
§ 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.